Nálepky Hospodárske zvieratká

Poľnohospodárske zvieratá v podobe nálepiek sú ideálne najmä pre malé deti, ktoré sa učia spoznávať svet. Hospodárske zvieratá sa učia ako prvé.